----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/87248
[ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII TIPOGRAFICE ŞI SERVICII CONEXE]

[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii tipografice si servicii conexe]

[INVITATIE DE PARTICIPARE ACHIZIŢIE 2 SERVICII REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR]

[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe]

[INVITATIE DE PARTICIPARE ACHIZIŢIE SERVICII INTEGRATE DE TRANSPORT, CAZARE SI MASA]

[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii integrate de transport, cazare si masa]

[ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE TRANSPORT PARTICIPANŢI LA TÂRGURI ŞI BURSE DE MUNCĂ]

[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de transport participanti la targuri si burse de munca]

[ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE MATERIALE PENTRU CURSURI DE CALIFICARE]

[Documentaţia de atribuire achiziţie materiale pentru cursuri de calificare]

[CLARIFICARE]

[ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE FOTOCOPIERE (MULTIPLICARE) CURSURI]

[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de fotocopiere (multiplicare) cursuri]

[ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE INCHIRIERE SPATII]

[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de inchiriere spatii]

[ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR]

[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor]

[ANUNŢ PUBLICITAR 2 ACHIZIŢIE MOBILIER]

[Documentaţia de atribuire achiziţie mobilier]

[ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE DOZATOARE APA]

[Documentaţia de atribuire achiziţie dozatoare apa]

[ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE BIROTICĂ]

[Documentaţia de atribuire achiziţie echipamente birotică]

[Anunt atribuire contract]
[ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE MOBILIER]

[Documentaţia de atribuire achiziţie mobilier]