----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE RELUATĂ ECHIPAMENTE IT ŞI DE COMUNICARE


Data publicarii: 08.10.2013


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR, str.Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, mun.Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, achizitioneaza echipamente IT şi de comunicare, în cadrul proiectului “Calificarea profesională, o şansă pentru angajaţi în menţinerea locurilor de muncă”, conform documentaţiei de atribuire, CPV: 30232110-8 30213100-6 32330000-5 48620000-0 48700000-5 48760000-3 48820000-2 30213300-8.


Locul de livrare a produselor: mun. Craiova, jud. Dolj

Sursa de finantare: proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial .

.

Durata contractului: 9 luni .

Locul de livrare a produselor: mun. Craiova, jud. Dolj

Valoarea totala maxima estimata a contractului: 55900 lei fără TVA

Procedura: achiziţie competitivă conform Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 63/2012.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Mai multe informatii se pot obtine de la: Sandu Cristian, 0721.016.111.

Ofertele se primesc la adresa: str.Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, mun.Craiova, judeţul Dolj, până la data de 16.10.2013, ora 14.00. Ofertele se deschid la aceeaşi adresă în data de 16.10.2013, ora 18.00.[Documentaţia de atribuire achiziţie echipamente IT si de comunicare]

[Invitatie de participare echipamente IT si de comunicare]