----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

ANUNT ACHIZITIE CONSUMABILE SI RECHIZITE RELUATA


Data publicarii: 24.04.2014


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR,, str.Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, mun.Craiova, judetul Dolj, beneficiar al finantarii nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, titlul proiectului "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca" achizitioneaza consumabile si rechizite - lotul 2 - reluata, in cadrul proiectului "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati în mentinerea locurilor de munca", conform documentatiei de atribuire, CPV 30192700-8 30197210-1 30192000-1 22852000-7 30192125-3 30197642-8 30192121-5 30234400-2 30125110-5 30125120-8 30125100-2 30197321-2 30141200-1 30197000-6 30197110-0 30192132-5 30192920-6 30199600-6 22816300-6 30197220-4 30192700-8 30199230-1.


Locul de livrare a produselor: mun. Craiova, jud. Dolj

Sursa de finantare: proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial .

.

Durata contractului: 3 luni.

Valoarea totala maxima estimata a contractului: 9300 lei fara TVA

Procedura: achizitie directa conform Instructiunii nr. 79/2013 a AMPOSDRU.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Documentatia de atribuire se poate obtine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descarcata de pe site-ul www.centruleuropean.ro, sectiunea Achizitii.

Mai multe informatii se pot obtine de la: Sandu Cristian, 0721.016.111.

Ofertele se primesc la adresa: str.Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, mun.Craiova, judetul Dolj, pana la data de 30.04.2014, ora 16.00. Ofertele se deschid la aceeasi adresa in data de 30.04.2014, ora 18.00.[Documentatia de atribuire achizitie materiale auxiliare lucrator in tricotaj]