----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA


Data publicarii: 31.07.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR , Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, organizeaza procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, conform instrucţiunii AM POSDRU nr. 26 , Anexa 1, privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, pentru achiziționarea de servicii de auditare financiară Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară.

Obiectul contractului: servicii de audit financiar pentru aproximativ 12 cereri de rambursare pe durata de implementare a proiectului POSDRU/108/2.3/G/82114.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351/434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcata de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Mai multe informaţii se pot obţine de la: Sandu Cristian, 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, loc. Craiova, judetul Dolj, pana la data de 14.08.2012, ora 17.00. Ofertele se deschid la aceeasi adresa in data de 14.08.2012, ora 17.30.

Cerinţe obligatorii:

1. Prezentarea documentelor de calificare – în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;

2. Servicii de auditare financiar pe durata de implemenatre a proiectului. Auditorul verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare si emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU;

3. Perioada contractului: pe perioada de implementare a proiectului;

4. Plata pe bază de factură fiscal;

5. Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, şi este valabilă 60 de zile calendaristice de la data emiterii.


Criteriul de selecţie, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus, va fi preţul cel mai scăzut.

Documentația pentru ofertanți se poate accesa de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secțiunea achiziții.


Informaţii suplimentare se pot solicita la sediul beneficiarului, prin e-mail sau fax, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.


Sursa de finanţare: cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi fonduri proprii.


Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 14.08.2012, orele 17.00.


Contact: CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ȘI INTEGRAREA ROMILOR, Bdul. Dacia, bl.175J, sc.1, ap.4, cod poştal: 200280, localitate: Craiova, județul: Dolj, ţara: România, tel: 0351 434860, fax 0351 434860.


Persoana de contact: Cristian Sandu – Manager proiect, telefon mobil 0721016111, e-mail: cepir@yahoo.com.

[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de auditare financiara]