----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/87248

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE MOBILIER


Data publicării: 05.01.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. – “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, în baza contractului POSDRU/102/5.2/G/87248, proiect „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole”, achizitioneaza urmatoarele: Achizitie set mobilier (birouri cu extensie, birouri simple, ansamblu biblioteca, corp depozitare bibliorafturi, scaun rotativ, scaune vizitator) pentru 3 locatii din judetul Dolj (Amarastii de Jos, Cetate si Catane), în cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole”, CPV 39100000-3, conform documentatiei de atribuire.


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Procedura: cercetare a piaţei-studiu al piaţei

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, jud. Dolj, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Persoana de contact: Sandu Mirela, tel. 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc.1, ap.3, loc. Craiova, judetul Dolj, pana la data de 12.01.2012, ora 14.00

Ofertele se deschid la adresa: cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc.1, ap.3, loc. Craiova, judetul Dolj, in data de 12.01.2012, ora 17.00


[Documentaţia de atribuire achiziţie mobilier]