----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

ANUNŢ PUBLICITAR 2 ACHIZIŢIE CARBURANT AUTO PE BAZA DE BONURI VALORICE


Data publicarii: 10.09.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR , Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, organizeaza procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă (depunerea/transmiterea de oferta), conform instrucţiunii AM POSDRU nr. 26 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, PENTRU ACHIZITIONAREA COMBUSTIBILULUI Cod CPV: 09134200-9

Obiectul contractului: achiziţia de combustibil necesar pentru implementarea proiectului “Calificarea profesională, o şansă pentru angajaţi în menţinerea locurilor de muncă”, Contract nr. POSDRU/108/2.3/G/82114.

Cerinţe obligatorii:

1. Prezentarea documentelor de calificare – în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;

2. Perioada contractului: pe perioada de implementare a proiectului;

3. Plata pe bază de factură fiscal lei;

4. Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, şi este valabilă 60 de zile calendaristice de la data emiterii.


Criteriul de selecţie, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus, va fi preţul cel mai scăzut.


Documentația pentru ofertanți se poate accesa de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secțiunea Achiziții.

Informaţii suplimentare se pot solicita la sediul beneficiarului, prin e-mail sau fax, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Termenul limită pentru depunere/transmitere a ofertei este 19.09.2012, orele 11.00.


Specificatii tehnice:

Bonurile valorice vor fi prezentate sub formă de carnete, alcătuite din 2 părţi: filă şi cotor. Pe fiecare bon valoric va exista un număr unic de înseriere şi o anumită valoare în lei înscrisă, reprezentând contravaloarea combustibilului ce se va putea achiziţiona la prezentarea bonului valoric. Carnetele vor fi universale, achizitorul rezervându-şi dreptul de a alimenta la staţiile de distribuţie ale furnizorului diferite cantităţi de combustibil, în funcţie de necesităţi, în limita contravalorii acestora.

Livrarea bonurilor valorice sub forma de carnete se va face in 5 zile de la primirea comenzii transmise in scris de achizitor.

Sursa de finanţare: proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

.

Contact: CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ȘI INTEGRAREA ROMILOR, Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, localitate: Craiova, ţara: România, tel: 0351 434860, fax 0351 434860

Persoana de contact: Cristian Sandu – Manager proiect, telefon mobil 0721016111, e-mail:cepir@yahoo.com.[Documentaţia de atribuire achiziţie carburant auto pe baza de bonuri valorice]