----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE CATERING


Data publicarii: 30.07.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR , Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, organizeaza procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, conform instrucţiunii AM POSDRU nr. 26, Anexa 1 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, pentru achiziționarea de servicii de catering: Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering Cod CPV: 55523000-2 Servicii de catering pentru alte societati sau institutii

Obiectul contractului:servicii de catering în cadrul proiectului “Calificarea profesională, o şansă pentru angajaţi în menţinerea locurilor de muncă” Contract nr. POSDRU/108/2.3/G/82114, necesare organizării conferințelor necesare implementarii proiectului (5 conferinte de presa si o intalnire schimb de experienta si bune practice).

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351/434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcata de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Mai multe informaţii se pot obţine de la: Sandu Cristian, 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, loc. Craiova, judetul Dolj pana la data de 13.08.2012, ora 17.00. Ofertele se deschid la aceeasi adresa in data de 13.08.2012, ora 17.30

Cerinţe obligatorii:

1. Prezentarea documentelor de calificare – în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;

2. Perioada contractului: pe perioada de implementare a proiectului;

3. Plata pe bază de factură fiscal;

4. Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, şi este valabilă 60 de zile calendaristice de la data emiterii.


Produsele vor fi furnizate in condițiile stipulate în documentația de atribuire pentru ofertanți. Serviciile de catering vor fi prestate în zilele stabilite pentru conferinţele de presa organizate in cadrul proiectului si o intalnire schimb de experiente si bune practici, la o locație, comunicată ulterior. Numărul maxim de participanţi va fi de 50 persoane.

Criteriul de selecţie, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus, va fi preţul cel mai scăzut.

Documentația pentru ofertanți se poate accesa de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secțiunea achiziții.


Informaţii suplimentare se pot solicita la sediul beneficiarului, prin e-mail sau fax, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.


Sursa de finanţare: cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi fonduri proprii.


Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 13.08.2012, orele 17.00.


Contact: CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ȘI INTEGRAREA ROMILOR, Bdul. Dacia, bl.175J, sc.1, ap.4, cod poştal: 200280, localitate: Craiova, județul: Dolj, ţara: România, tel: 0351 434860, fax 0351 434860.


Persoana de contact: Cristian Sandu – Manager proiect, telefon mobil 0721016111, e-mail: cepir@yahoo.com.

[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de catering]