----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

ANUNŢ PUBLICITAR 2 ACHIZIŢIE SERVICII COMUNICATE DE PRESĂ


Data publicarii: 17.08.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR , Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, organizeaza deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, conform instrucţiunii AM POSDRU nr. 26 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, pentru achiziționarea de servicii COMUNICATE DE PRESĂ cod CPV 79341000-6

Surse de finantare: proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

Valoarea estimata: 1.500 lei, fara TVA.

Procedura: cercetare de piata-studiu de piaţă

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câstigătoare: pretul cel mai scăzut.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351/434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcata de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Mai multe informaţii se pot obţine de la: Sandu Cristian, 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, loc. Craiova, judetul Dolj, pana la data de 24.08.2012, ora 17.00. Ofertele se deschid la aceeasi adresa in data de 24.08.2012, ora 17.30


Obiectul contractului: 5 COMUNICATE DE PRESĂ pentru implementarea proiectului POSDRU/108/2.3/G/82114

Cerinţe obligatorii:

1. Prezentarea documentelor de calificare – în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;

2. Perioada contractului: pe perioada de implementare a proiectului;

3. Plata pe bază de factură fiscală;

4. Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, şi este valabilă 60 de zile calendaristice de la data emiterii.


Criteriul de selecţie, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus, va fi preţul cel mai scăzut.

Documentația pentru ofertanți se poate accesa de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secțiunea achiziții.


Informaţii suplimentare se pot solicita la sediul beneficiarului, prin e-mail sau fax, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.


Sursa de finanţare: cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi fonduri proprii.


Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24.08.2012, orele 17.00.


Contact: CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ȘI INTEGRAREA ROMILOR, Bdul. Dacia, bl.175J, sc.1, ap.4, cod poştal: 200280, localitate: Craiova, județul: Dolj, ţara: România, tel: 0351 434860, fax 0351 434860.


Persoana de contact: Cristian Sandu – Manager proiect, telefon mobil 0721016111, e-mail: cepir@yahoo.com.

[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de comunicate de presa]