ANUNT CONCURS COORDONATOR LOCAL ID 89376


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"

Titlul proiectului: : "Sanse egale de ocupare in mediul rural"

Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89376

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, strada Luceafarului, Bl.21-21, ap.3,I cadrul proiectului proiectului "Sanse egale de ocupare in mediul rural", Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89376 cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare", Domeniul major de interventie: 5.2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca". Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea i Integrarea Romilor organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 posturi de coordonatori locali pentru localitatile Farcas si Virtop, Judetul Dolj cu sustinerea concursului in Craiova, la sediul asociatiei CEPIR, str.Luceafarului, Bl.21-21, ap.3., in data de 27.08.2012:

---> proba scrisa -ora 9.00;

---> proba orala - ora 12.00;

Candidatii care participa la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

---> Sa cunoasca problematica comunitatii locale

---> Sa fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de unitatile sanitare abilitate;

---> Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului sau umanitatii;

---> Sa aiba cetatenie romana.


Conditii specifice:

---> Cel putin studii liceale sau studii superioare de scurta/lunga durata;

---> Să aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit;


Dosarul va cuprinde:

---> Cerere de inscriere pentru concurs, corespunzatoare localitatii pentru care intentioneaza sa aplice;

---> Scrisoare de intentie pentru ocuparea postului;

---> Curriculum Vitae - EuroPass;

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copia documentelor care sa ateste nivelul studiilor si indeplinirea conditiilor specifice;

---> Adeverinta medicala;

---> Cazier judiciar


Dosarele de concurs ale candidatilor se depun la sediul CEPIR din localitatea Craiova , str. Luceafarului bl.21-21, ap. 3, pana la data limita de 24.08.2012, ora 16.00.

Informatii suplimentare pentru pot fi obtinute de la sediul asociatiei CEPIR, la telefon: 0351/434860 sau prin email la adresa cepir@yahoo.com.