ANUNT CONCURS OPERATOR PROIECTARE/ACTUALIZARE JOB-CLUB


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"

Titlul proiectului: : "Sanse egale de ocupare in mediul rural"

Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89376

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4, organizeaza organizeaza concurs pentru ocupare a unui post de operator proiectare-actualizare job-club cu sustinerea concursului in localitatatea - Craiova: data 27.09.2012, proba scrisa ora 9.30; proba orala: ora 12.30, la sediul Asociatiei CEPIR, str.Luceafarului, Bl.21-21, ap.3.

Candidatii care participa la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

---> Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

---> Sa detina abilitati de comunicare scris si vorbit

---> Sa detina competente de ITC la nivel avansat

---> Sa detina carnet de conducere categoria B


Conditii specifice:

---> Cel putin studii liceale cu specializarea Tehnician operator tehnica de calcul/informatica sau similar;

---> rezultate obtinute la examenul de competente digitale nivel “utilizator experimentat”;

---> notiuni de baza privind retele de calculatoare, sisteme de operare, securitatea sistemelor de calcul si a retelelor de calcul;

---> competente de utilizare a unei limbi de circulatie internationala de nivel mediu;

---> competente de utilizare a Microsoft Office si Internet;

Dosarul va cuprinde:

---> Cerere de inscriere pentru concurs

---> Scrisoare de intenţie pentru ocuparea postului;

---> Curriculum Vitae - EuroPass;

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copia documentelor care sa ateste nivelul studiilor si indeplinirea conditiilor specifice;

---> Adeverinţă medicală;

Dosarele de concurs ale candidaţilor se depun la sediul CEPIR din localitatea Craiova , str. Luceafarului bl.21-21, ap. 3, pana la data limita de 20 09.2012, ora 16.00.

Informatii suplimentare pentru pot fi obtinute de la sediul asociatiei CEPIR, la telefon: 0351/434860 sau prin email la adresa cepir@yahoo.com.