ANUNT CONCURS PSIHOLOGI 87248


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"

Titlul proiectului: : "Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole"

Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/87248

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4, organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 posturi de coordonatori locali si 3 posturi de psihologi pentru localitatile Amarastii de Jos, Cetate si Catane, cu sustinerea concursului in localitatile:

- Amarastii de Jos - coordonator local: proba scrisa: data 19.12.2011, ora 9.00; proba orala: ora 14.00, la sediul Primariei din Amarastii de Jos;

- Cetate - coordonator local: proba scrisa: data 20.12.2011, ora 9.00; proba orala: ora 14.00, la sediul Primariei din Cetate;

- Catane - coordonator local: proba scrisa: data 21.12.2011, ora 9.00; proba orala: ora 14.00, la Sediul Primariei din Catane.

- Craiova - psihologi: proba scrisa: data 22.12.2011, ora 9.00; proba orala: ora 14.00, la sediul Asociatie CEPIR, str.Luceafarului, Bl.21-21, ap.3.


Candidatii care participa la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

---> Sa cunoasca problematica comunitatilor locale;

---> Sa fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de unitatile sanitare abilitate;

---> Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului sau umanitatii;

---> Sa aiba cetatenie romana.


Conditii specifice:

---> Pentru coordonator local: cel putin studii liceale sau studii superioare de scurta/lunga durata;

---> Pentru psiholog: Cel putin studii superioare in domeniu si atestat de libera practica in consiliere eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania;

---> Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit;


Dosarul de concurs va cuprinde:

- Cerere de inscriere pentru concurs, corespunzatoare localitatii pentru care intentioneaza sa aplice;

- Scrisoare de intentie pentru ocuparea postului;

- Curriculum Vitae - EuroPass;

- Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

- Copia documentelor care sa ateste nivelul studiilor care ateste indeplinirea conditiilor specifice;

- Adeverinta medicala;

- Cazier judiciar.


Dosarele de concurs ale candidaĊ£ilor se depun la sediul CEPIR din localitatea Craiova , str. Luceafarului bl.21-21, ap. 3, pana la data limita de 15.12.2011, ora 16.00.

Informatii suplimentare pentru pot fi obtinute de la sediul asociatiei CEPIR, la telefon: 0351/434860 sau prin email la adresa cepir@yahoo.com.