ANUNT CONCURS PSIHOLOG SI COORDONATOR LOCAL 78180


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"

Titlul proiectului: : "Centre multifunctionale de informare si consiliere profesionala"

Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78180

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4, organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 posturi de coordonatori locali si 3 posturi de psihologi pentru Simian, Strehaia si Vinju Mare, cu sustinerea concursului in localitatile:

- Simian: proba scrisa: data 22.06.2011, ora 9.00; proba orala: ora 14.00, la sediul Primariei din Simian

- Strehaia: proba scrisa: data 23.06.2011, ora 9.00; proba orala: ora 14.00, la sediul Primariei din Strehaia

- Vinju Mare: proba scrisa: data 24.06.2011, ora 9.00; proba orala: ora 14.00, la Sediul primariei din Vinju Mare


Candidatii care participa la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

---> Sa cunoasca problematica comunitatilor locale;

---> Sa fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcÅĢiei, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de unitatile sanitare abilitate;

---> Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului sau umanitatii;

---> Sa aiba cetatenie romana.


Conditii specifice:

---> Cel putin studii postliceale sau studii superioare de scurta/lunga durata;

---> Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit;

---> Cunoasterea limbii romani constituie un avantaj;

---> Sa aiba interes si cunoastere a problematicii categoriilor defavorizate/romilor la nivel local.


Dosarele de concurs ale candidatilor se depun la sediul CEPIR din localitatea Craiova , str. Luceafarului bl.21-21, ap. 3, pana la data limita de 17.06.2011, ora 16.00.


Dosarul de concurs va cuprinde:

- Cerere de inscriere pentru concurs, corespunzatoare localitatii pentru care intentioneaza sa aplice;

- Scrisoare de intentie pentru ocuparea postului;

- Curriculum Vitae - EuroPass;

- Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

- Copia documentelor care sa ateste nivelul studiilor care ateste indeplinirea conditiilor specifice;

- Adeverinta medicala;

- Cazier judiciar.


Dosarele de concurs ale candidatilor se depun la sediul CEPIR din localitatea Craiova , str. Luceafarului bl.21-21, ap. 3, pana la data limita de 15.12.2011, ora 16.00.

Informatii suplimentare pentru pot fi obtinute de la sediul asociatiei CEPIR, la telefon: 0351/434860 sau prin email la adresa cepir@yahoo.com.