----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89513

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE CONSUMABILE SI ARTICOLE DE BIROU


Data publicării: 23.05.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ȘI INTEGRAREA ROMILOR , beneficiar de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonele rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, în baza contractului POSDRU/110/5.2/G/89513, proiectul „Creșterea competențelor antreprenoriale în zonele rurale”, achizitionează prin procedura cercetare de piaţă – studiu de piaţă, conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010, Anexa1, consumabile şi articole de birou, CPV: 22852000-7 Dosare, 22819000-4 Agende, 30125100-2 Cartuşe de toner, 30197000-6 Articole marunte de birou, 30233000-1 Dispozitive de stocare şi citire, 39263000-3 Articole de birou.


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câstigătoare: pretul cel mai scăzut.

Valoarea estimată este de 15000 lei. fără T.V.A.

Informatii despre achizitie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, sectiunea Achizitii. Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcata de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informatii suplimentare vă invităm să ne contactati la adresa: Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, localitate: Craiova, ţara: România, tel: 0351 434860, fax 0351 434860, email: cepir@yahoo.com .

Persoana de contact: Sandu Mirela, 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: C.E.P.I.R. Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, jud. Dolj, până la data de 30.05.2012, ora 14.00. Ofertele se deschid la aceeasi adresa la data de 30.05.2012, ora 17.00.


[Documentaţia de atribuire achiziţie consumabile si articole de birou]