INVITATIE DE PARTICIPARE


in vederea atribuirii contractului de furnizare materii prime si materiale consumabile specifice in cadrul proiectului „Economia sociala oportunitate si sprijin pentru persoanele defavorizate” pentru funcționare Structura de Economie Sociala DAL SCOA 2015 SRLPrin prezenta va invitam sa participati la procedura de atribuire având ca obiect al contractului furnizare materii prime si materiale consumabile specifice pentru funcționare Structura de Economie Sociala DAL SCOA 2015 SRL cu urmatoarele detalii:

1. Denumirea achizitiorului: DAL SCOA 2015 SRL CUI 3457720 J18/273/28.05.2015

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: procedura simplificata conform Ordin 1120/2013 Ministerul Fondurilor Europene;

3. Coduri CPV: 44111200-3, 24957200-9, 24200000-9, 14210000-6.

4. Obiectul contractului: furnizare materii prime si materiale consumabile specifice pentru desfasurare activitate SES conform documentatiei de atribuire

5. Valoarea estimata a achizitiei: 179.892,94 lei, fara TVA, echivalentul a 40.154,67 euro (cursul BNR de 4,48 lei/euro valabil in luna 16.06.2015) din care:

-valoarea lotul 1 – 142.258,06 lei fara TVA echivalentul 31.754,03 euro

-valoarea lotul 2 – 5182,26 lei fara TVA echivalentul 1156,75 euro

-valoarea lotul 3 – 32.452,62 lei fara TVA echivalentul 7243,89 euro.

6. Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniu major de interventie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, contract de finantare POSDRU/173/6.1/S/149006 si cofinantare proprie;

7. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 60 de zile;

8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

9. Durata contractului: pana la data de 31.12.2015.

10. Nu se admit oferte alternative

11. Data limita pentru depunerea ofertei este 24.06.2015, ora 12.00. Depunerea ofertei se va face la adresa: CEPIR ,b-dul Dacia bl.5 parter cartier Cornitoiu Craiova ,telef.0351466935. Oferta va fi redactata in limba romana

12. Deschiderea si evaluarea ofertei va avea loc la 24.06.2015, ora 14.00, la adresa indicata pentru depunerea ofertei

13. Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de achizitie. Persoane de contact: Schioapa Cristina Luminita – Jurist, telefon:0721016111, e-mail:cepir@yahoo.com , Manager ses Stefanescu Gabriel Dorin. Documentatia de achizitie si formularele vor fi puse la dispozitia ofertantilor in format electronic.

[Documentaţia de atribuire materii prime - ciment - RELUATA]
[Documentaţia de atribuire materii prime - aditivi si oxizi - RELUATA]
[Documentaţia de atribuire materii prime - nisip , balast si pietris - RELUATA]