----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/87248

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE BIROTICĂ


Data publicării: 21.11.2011


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. – “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, în baza contractului POSDRU/102/5.2/G/87248, proiect „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole”, achizitioneaza prin procedura competitivă echipamente birotică, în cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole”, CPV 30232110-8 (imprimante laser A4) – 4 buc., CPV 30213000-5 (computere personale) - 3 buc., CPV 30213100-6 (computere portabile - laptop) – 2 buc., CPV 38652120-7 (videoproiectoare) – 3 buc. , CPV 30121410-0 (telefoane cu fax) – 3 buc., CPV 32413100-2 (rutere de retea)- 3 buc., conform documentatiei de atribuire.


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată: 40.000 lei fără T.V.A.

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, jud. Dolj, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Persoana de contact: Sandu Mirela, tel. 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: cartier Rovine, str. Luceafărului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, loc. Craiova, judeţul Dolj, până la data de 12.12.2011, ora 14.00.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 12.12.2011, ora 17,00, cartier Rovine, str. Luceafărului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, loc. Craiova, judeţul Dolj.


[Documentaţia de atribuire achiziţie echipamente birotică]