ANUNT PROCEDURA DIRECTA ACHITIZE ECHIPAMENTE IT


CENTRU EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR cu sediul în B-dul Dacia, bloc 175J, scara 1, ap. 4, Craiova, Judetul Dolj

anunţă procedura de achiziţie in vederea atribuirii contractului de in cadrul proiectului „Cresterea ocuparii prin sustinerea a minim 54 de intreprinderi cu profil non-agricol din Regiunea Sud-Vest Oltenia”, conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene:


1. Denumirea achizitiorului:CENTRU EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR,CIF19170561,inregistrata in Registrul special al asociatiilor de pe langa Judecatoria Craiova sub nr. 71 din 23.10.2006;


2. Adresa sediu social: B-dul Dacia, bloc 175J,scara 1, ap. 4,Craiova,Judetul Dolj;


3. Adresa punct de lucru: Cart. Rovine, Str. Maramuresului, Bl.21-21, Sc.1, Ap.3, Craiova, Judetul Dolj;


4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: achizitie directa conform Ordinul Ministerul Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene;


5. Obiectul contractului si locul de implementare a contractului:

a. Obiectul contractului de servicii: serviciide leasing operational conform Specificatiilor tehnice;

b. Locul de implementare: Cart. Rovine, Str. Maramuresului, Bl.21-21, Sc.1, Ap.3, Craiova, Judetul Dolj;


6. Valoarea estimata a achizitiei: 24.268,96 lei fără TVA echivalentul a 5.219,13 euro (cursul BNR valabil la 11.06.2018 de 1euro= 4,65 lei);


7. Sursa de finantare: Fondul Social European + Bugetul naţional / fondurile proprii ale Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor;


8. Codul CPV: 39121000-6 (birouri si mese), 39112000-0 (scaune birou), 39122100-4 (dulapuri)


9. Tipul si durata contractului:

a. Tipul: contract de furnizare;

b. Durata contractului: 2 luni de la semnarea contractului.


10. Modalitatea de atribuire a contractului de servicii: pretul cel mai scazut;


11. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este 20.06.2018, ora 17.00. Depunerea ofertelor se va face la adresa: CENTRU EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, Cart. Rovine, Str. Maramures, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj, e-mail: cepir@yahoo.com. Oferta va fi redactata in limba romana;


12. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform Specificatiilor tehnice;


13. Cursul de referinta lei/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor: 1 euro=4,65 lei;


14. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: pretul se va exprima in lei, fara TVA;


15. Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de achizitie. Persoana de contact: Mirela Sandu, telefon:0721016111,e-mail:cepir@yahoo.com. www.startupoltenia.ro,www.centruleuropean.ro


[DESCARCA NOTA ESTIMATIVA]