INVITATIE DE PARTICIPARE


In vederea atribuirii contractului de furnizare materiale consumabile, materii prime si utilaje specifice in cadrul proiectului "Economie sociala un pas spre viitor" pentru functionarea Structurii de Economie Sociala SC GOOD COOK SRLPrin prezenta va invitam sa participati la procedura de atribuire având ca obiect al contractului furnizare materii prime si materiale consumabile si utilaje specifice pentru funcționare Structura de Economie Sociala GOOD COOK SRL cu urmatoarele detalii:

1. Denumirea achizitiorului: GOOD COOK SRL CUI 34546300 J16/797/21.05.2015

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: procedura simplificata conform Ordin 1120/2013 Ministerul Fondurilor Europene;

Coduri CPV 19200000-8 18100000-0 39831200-8 39831240-0 44111530-5 39563500-1 2720000-939221200-9 15800000-6 03142300-1 15893100-5 15331100-8 39241120-0 39711410-6 42214110-3 42513200-7 44618500-0 39152000-2 42215100-7 42215120-3 16611000-1 37414200-5 39121200-8

Obiectul contractului: furnizare materii prime si materiale consumabile si utilaje specifice pentru desfasurare activitate SES conform documentatiei de atribuire

3. Valoarea estimata a achizitiei: 233077 lei, fara TVA, echivalentul a 52259.41 euro (cursul BNR valabil la 26.05.2015 de 4,46 lei/euro) din care:

-valoarea lotul 1 – 8282 lei fara TVA echivalentul a 1857 euro

-valoarea lotul 2 - 143021 lei fara TVA echivalentul a 32067 euro

-valoarea lotul 3 - 81775 lei fara TVA echivalentul 18335 euro

4. Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniu major de interventie 6.1

Dezvoltarea economiei sociale, contract de finantare POSDRU/173/6.1/S/147249 si cofinantare proprie;

5. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 60 de zile;

6. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

7. Durata contractului: 6 luni de la data semnarii contractului

8. Nu se admit oferte alternative

9. Data limita pentru depunerea ofertei este 09.06.2015, ora 12.00. Depunerea ofertei se va face la adresa: CEPIR ,b-dul Dacia bl.5 parter cartier Cornitoiu Craiova ,telef.0351466935. Oferta va fi redactata in limba romana

10. Deschiderea si evaluarea ofertei va avea loc la 09.06.2015, ora 14.00, la adresa indicata pentru depunerea ofertei

11. Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de achizitie. Persoane de contact: Schioapa Cristina Luminita – Jurist, telefon:0721016111 , e-mail:cepir@yahoo.com manager ses Constantin Elena Documentatia de achizitie si formularele vor fi puse la dispozitia ofertantilor in format electronic.
[Documentaţia de atribuire materiale consumabile]
[Documentaţia de atribuire materii prime]
[Documentaţia de atribuire utilaje]
[Clarificare 1]