----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE ÎNCHIRIERE SPAŢII SĂLI DE CURS ŞI SALĂ DE CONFERINŢE


Data publicarii: 22.08.2013


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR , Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, achizitioneaza pe loturi servicii de închiriere spaţii săli de curs şi sală de conferinţe, în cadrul proiectului “Calificarea profesională, o şansă pentru angajaţi în menţinerea locurilor de muncă”, conform documentaţiei de atribuire, CPV 70310000-7.

Sursa de finanţare: proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

.

Valoarea totala maxima estimata a contractului: 3500 lei fără TVA

Procedura: achiziţie directa.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Mai multe informaţii se pot obţine de la: Sandu Cristian, 0721.016.111.

Ofertele se primesc la adresa: B-dul Dacia, Bl. 175 J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, jud. Dolj, până la data de 28.08.2013, ora 14.00. Ofertele se deschid la aceeaşi adresă în data de 28.08.2013, ora 17.00.[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de inchiriere spatii sali de curs si sala conferinta]