----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/87248

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE INCHIRIERE SPATII


Data publicării: 19.06.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. – “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, în baza contractului POSDRU/102/5.2/G/87248, proiect „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole”, inchiriaza prin procedura cercetare a pietei-studiu al pietei, pe loturi, conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010, Anexa 1, patru spatii nerezidentiale în localitatea Amarastii de Jos, judetul Dolj, doua spatii nerezidentiale în localitatea Catane, judetul Dolj şi trei spatii nerezidentiale în localitatea Cetate, judetul Dolj pentru desfăşurarea de cursuri de calificare profesională – partea teoretică, conform documentaţiei de atribuire, CPV 70220000-9.


Durata contractului de inchiriere: 3 luni.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată este de 1500 lei/lot. Termen contract: 3 luni.

Procedura: cercetare a piaţei-studiu al piaţei

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, jud. Dolj, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Persoana de contact: Sandu Mirela, tel. 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: Bdul Dacia, Bl.175 J, sc.1, ap.4, municipiul Craiova, judeţul Dolj, până la data de 26.06.2012, ora 14.00.

Ofertele se deschid la aceeasi adresa in data de 26.06.2012, ora 17.00.


[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de inchiriere spatii]