----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Sanse egale de ocupare in mediul rural"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89376

ANUNŢ PUBLICITAR ÎNCHIRIERE SĂLI PENTRU CURSURI DE CALIFICARE


Nr. 299/27.03.2013

Data publicării: 27.03.2013


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. – “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” în baza contractului POSDRU/110/5.2/G/89376, proiect „Șanse egale de ocupare în mediul rural”, închiriază prin procedura achiziţie directă, pe loturi, conform Ordinului MAEur nr. 1050/2012, trei spaţii nerezidenţiale în localitatea Fărcaş, trei spaţii nerezidenţiale în localitatea Vîrtop, trei spaţii nerezidenţiale în localitatea Sadova, astfel:


Lot 1 – sala curs frizer, localitatea Fărcaş,Judetul Dolj

Lot 2 – sala curs lucrător în construcţii, localitatea Fărcaş,Judetul Dolj

Lot 3 - sala curs ospătar , localitatea Fărcaş,Judetul Dolj

Lot 4 - sala curs frizer, localitatea Vîrtop, Judetul Dolj

Lot 5 – sala curs lucrător în comerţ, localitatea Vîrtop,Judetul Dolj

Lot 6 – sala curs lucrător în construcţii, localitatea Vîrtop, judetul Dolj

Lot 7 – sala curs lucrător în construcţii , localitatea Sadova, judetul Dolj

Lot 8 – sala curs lucrător în comerţ,localitatea Sadova, judetul Dolj

Lot 9 - sala curs instalator apă-canal, localitatea Sadova, judeţul Dolj.


Pentru desfăşurarea de cursuri de calificare profesională, conform documentaţiei de atribuire ,CPV 70220000-9.


Durata contractului de închiriere : 3 luni

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată este de 1500 lei fără T.V.A./lot respectiv 500 lei/luna*3 luni.

Procedura: achiziție directă

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.


Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, bl. 5, parter, municipiul Craiova, judeţul Dolj,tara Romania, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Tel.: 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: C.E.P.I.R., Cart. Corniţoiu, B-dul Dacia, Bl.5, parter, municipiul Craiova, judeţul Dolj, până la data de 10 aprilie 2013 ora 16.00

Ofertele se deschid la aceeaşi adresă, la data de 10 aprilie 2013 ora 17.00.


[Documentaţia de atribuire inchirieri sali]