----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89513

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE ÎNCHIRIERE SĂLI PENTRU CURSURI DE CALIFICARE


Data publicării: 27.03.2013


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR , beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. – “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” în baza contractului POSDRU/110/5.2/G/89513, proiect „Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale” achiziţionează prin procedura achiziţie directă, conform Ordinului MAEur nr. 1050/2012, servicii de închiriere sali de curs, pe loturi, astfel:


Lot 1 – sala curs frizer, localitatea Bălăciţa,Judetul Mehedinţi

Lot 2 – sala curs agent de pază, localitatea Bălăciţa,Judetul Mehedinţi

Lot 3 - sala curs brutar, localitatea Bălăciţa,Judetul Mehedinţi

Lot 4 - sala curs frizer, Eşelniţa, Judetul Mehedinţi

Lot 5 – sala curs tâmplari binale, localitatea Eşelniţa,Judetul Mehedinţi

Lot 6 – sala curs ospătar, localitatea Eşelniţa, judetul Mehedinţi

Lot 7 – sala curs lucrător în comerţ , localitatea Tîmna, judetul Mehedinţi

Lot 8 – sala curs frizer, localitatea Tîmna, judetul Mehedinţi

Lot 9 - sala curs agent de pază, localitatea Tîmna, judeţul Mehedinţi.

Conform documentaţiei de atribuire, CPV 70220000-9.


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată este de 500 lei fără T.V.A./lot, respectiv 500 lei/luna*3 luni.

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, bl. 5, parter, municipiul Craiova, judeţul Dolj,tara Romania, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Tel.: 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: C.E.P.I.R., Cart. Corniţoiu, B-dul Dacia, Bl.5, parter, municipiul Craiova, judeţul Dolj, până la data de 10 aprilie 2013 ora 16.00.

Ofertele se deschid la aceeaşi adresă, la data de 10 aprilie 2013 ora 17.00.[Documentaţia de atribuire inchirieri sali]