ANUNT DE INSCRIERE LA CURUSUL DE CALIFICARE PROFESIONALA ID 147249


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 6 - "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenTie: 6.1 - "Dezvoltarea economiei sociale"

Titlul proiectului: : "Economia sociala un pas spre viitor"

Cod Contract: POSDRU/173/6.1/S.147249

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Cartier Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter, organizeaza, in cadrul proiectului "Economia sociala un pas spre viitor", POSDRU/173/6.1/S/147249 , cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Regional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Interventie 6.1: Dezvoltarea economiei sociale, cursuri de calificare profesionala:

---> in localitatea Tantareni, Judetul Gorj, curs de calificare profesionala in meseria de confectioner asamblor articole din textile;

---> in localitatea Filiasi, Judetul Dolj, curs de calificare profesionala in meseria de patiser;

---> in localitatea Iancu Jianu, Judetul Olt, curs de calificare profesionala in meseria de confectioner asamblor articole din textile;

---> in localitatea Amarastii de Jos, Judetul Dolj, curs de calificare profesionala in meseria de lucrator in constructii;

---> in localitatea Cetate, Judetul Dolj, curs de calificare profesionala in meseria de frizer;

---> in localitatea Sadova, Judetul Dolj, curs de calificare profesionala in meseria de frizer;

---> in localitatea Simian, Judetul Mehedinti, curs de calificare profesionala in meseria de lucrator in constructii;

---> in localitatea Dichiseni, Judetul Calarasi, curs de calificare profesionala in meseria de lucrator in constructii;

---> in localitatea Timisoara, Judetul Timis, curs de calificare profesionala in meseria de agent de curatenie cladiri si mijloace de transport;

---> in localitatea Craiova, Judetul Dolj, curs de calificare profesionala in meseria de lucrator in comert;

---> in localitatea Craiova, Judetul Dolj, curs de calificare profesionala in meseria de frizer;

---> in localitatea Craiova, Judetul Dolj, curs de calificare profesionala in meseria de patiser.


Durata cursului: 3 luni, respectiv martie - mai 2015. Structura cursurilor: modul teoretic 120 ore si modul instruire practica 240 ore.

Data limita de inscriere este la cursuri este 20 februarie 2015.


Conditii de participare:

---> Varsta minima 18 ani;

---> Domiciliul stabil in localitatea in care se desfasoara cursul.

---> Documente necesare inscrierii:

---> Cerere-tip;

---> Copie BI/CI;

---> Copie diploma de studii;

---> Adeverinta eliberata de medicul de familie.


Informatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul asociatiei CEPIR, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter, la telefon: 0721016111, prin email la adresa cepir@yahoo.com