ANUNT DE INTENTIE IN VEDEREA SELECTIEI DE FORMATORI PENTRU CURSUL DE INITIERE OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.1 - "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"

Titlul proiectului: : "Centre multifunctionale de informare si consiliere profesionala"

Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78180

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4, organizeaza selectie in vederea ocuparii urmatoarelor posturi, in cadrul proiectului "Centre multifunctionale de informare si consiliere profesionala", POSDRU/102/5.1/G/78180:

IN LOCALITATEA SIMIAN, JUDETUL MEHEDINTI:

- doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in cultura plantelor;

- doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de zidar pietrar tencuitor;

LOCALITATEA STREHAIA, JUDETUL MEHEDINTI:

- doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de frizer;

- doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in drumuri si cai ferate;

IN LOCALITATEA VANJU MARE, JUDETUL MEHEDINTI:

- doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de mecanic agricol;

- doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de brutar;


Durata cursului: 3 luni, respectiv Februarie - Aprilie 2012. Structura cursului: modul teoretic 120 ore si modul instruire practica 240 ore

Dosarele candidatilor se depun la sediul Centrelor multifunctionale de informare si consiliere din localitatile Simian, Strehaia si Vanju Mare, in perioada 15-22 decembrie 2011.


Documentele dosarelor de selectie:

---> Cerere de inscriere pentru concurs;

---> Curriculum Vitae / diplome/ copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul vizat;

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copie certificat formator/ adeverinta


Candidatii care participa selectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

--->Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

---> Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit.

---> Sa detina certificat de calificare formator sau adeverinta de absolvire a cursului;

---> Experienta practica dovedita in domeniul calificarii;

---> Cunostinte in domeniul protectiei muncii reprezinta un avantaj;

---> Domiciliul in localitatile proiectului, respectiv posibilitatea de rezidenta permanenta - reprezinta un avantaj.


Proba de interviu va avea loc in data de 27.12.2012, incepand cu ora 15.00, la sediul asociatie CEPIR din Craiova, str. Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3