ANUNT DE INTENTIE IN VEDEREA SELECTIEI DE FORMATORI PENTRU CURSURILE DE CALIFICARE PROFESIONALA 78614


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.1 - "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"

Titlul proiectului: : "Informare si consiliere profesionala in centre urbane mici si mediu rural"

Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78614

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4, organizeaza selectie in vederea ocuparii urmatoarelor posturi, in cadrul proiectului "Informare si consiliere profesionala in centre urbane mici si mediu rurala", POSDRU/102/5.1/G/78614:

IN LOCALITATEA BAILESTI, JUDETUL DOLJ:

- doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de confectioner/asamblari articole din textile;

- doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de agent de paza si ordine;

- doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de cofetar.


IN LOCALITATEA BIRCA, JUDETUL DOLJ:

- doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de instalator apa canal;

- doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in cultura plantelor;

- doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria frizer.


IN LOCALITATEA SEGARCEA, JUDETUL DOLJ:

- doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in cultura plantelor;

- doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de ospatar;

- doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de zidar pietrar tencuitor.


Durata cursului: 3 luni, respectiv Februarie - Aprilie 2012. Structura cursului: modul teoretic 120 ore si modul instruire practica 240 ore

Dosarele candidatilor se depun la sediul Birourilor de informare si consiliere din localitatile Bailesti, Birca si Segarcea, in perioada 15-22 decembrie 2011.


Documentele dosarelor de selectie:

---> Cerere de inscriere pentru concurs;

---> Curriculum Vitae / diplome/ copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul vizat;

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copie certificat formator/ adeverinta


Candidatii care participa selectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

--->Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

---> Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit.

---> Sa detina certificat de calificare formator sau adeverinta de absolvire a cursului;

---> Experienta practica dovedita in domeniul calificarii;

---> Cunostinte in domeniul protectiei muncii reprezinta un avantaj;

---> Domiciliul in localitatile proiectului, respectiv posibilitatea de rezidenta permanenta - reprezinta un avantaj.


Proba de interviu va avea loc in data de 27.12.2012, incepand cu ora 16.00, la sediul asociatie CEPIR din Craiova, str. Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3