ANUNT DE INTENTIE IN VEDEREA SELECTIEI DE FORMATORI PENTRU CURSURI DE CALIFICARE PROFESIONALA


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"

Titlul proiectului: : "Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole"

Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/87248

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4, organizeaza selectie in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:

IN LOCALITATEA AMARASTII DE JOS, JUDETUL DOLJ:

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de frizer

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de agent de paza si ordine

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de cofetar

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de zidar, pietrar, tencuitor


IN LOCALITATEA CATANE, JUDETUL DOLJ:

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in comert;

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria frizer.


IN LOCALITATEA CETATE, JUDETUL DOLJ:

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de brutar;

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de manichiurist pedichiurist;

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de zidar pietrar tencuitor.


Durata cursului: 3 luni, respectiv august-octombrie 2012.

Structura cursului: modul teoretic 120 ore si modul instruire practica 240 ore


Dosarele candidatilor se depun la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor din Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4, in perioada 25-29 iunie 2012.

Documentele dosarelor de selectie:

---> Cerere de inscriere pentru concurs;

---> Curriculum Vitae / copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul de calificare vizat;

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copie certificat formator/ adeverinta


Candidatii care participa selectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

---> Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

---> Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit.

---> Sa detina certificat de calificare formator sau adeverinta de absolvire a cursului;

---> Experienta practica dovedita in domeniul calificarii;

---> Cunostinte in domeniul protectiei muncii reprezinta un avantaj;

---> Domiciliul in localitatile proiectului, respectiv posibilitatea de rezidenta permanenta - reprezinta un avantaj.


Proba de interviu va avea loc in data de 03.07.2012, incepand cu ora 09.00, la sediul asociatie CEPIR din Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4.