ANUNT DE INTENTIE IN VEDEREA SELECTIEI DE FORMATORI PENTRU CURSUL DE INITIERE OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.1 - "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"

Titlul proiectului: : "Centre multifunctionale de informare si consiliere profesionala"

Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78180

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 posturi de formatori pentru cursul de initiere Educatie antreprenoriala, pe o perioada de 1 luna, incepand cu data de 01.07.2012. Cursul are loc in localitatea Drobeta Turnu-Severin - judetul Mehedinti, in perioada 16.07.2012-24.07.2012.

Dosarele candidatilor se depun la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) din Craiova, str. Luceafarului, Bl.21-21, ap.3, incepand cu data de 04.04.2012, pana in data de 18.04.2012 ora 16.00.


Documentele dosarelor de selectie:

---> Cerere de inscriere pentru concurs;

---> Curriculum Vitae / diplome/ copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul vizat;

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copie certificat formator/ adeverinta


Candidatii care participa selectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

---> Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

---> Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit;

---> Sa detina certificat de formator sau adeverinta de absolvire a cursului;

---> Domiciliul in localitatile proiectului, respectiv posibilitatea de rezidenta permanenta - reprezinta un avantaj.


Proba de interviu va avea loc in data de 24.04.2012, incepand cu ora 12.00, la sediul asociatie CEPIR din Craiova, str. Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3