ANUNT DE INTENTIE IN VEDEREA SELECTIEI DE FORMATORI PENTRU CURSUL DE INITIERE OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.1 - "Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"

Titlul proiectului: : "Informare si consiliere profesionala in centre urbane mici si mediu rural"

Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78614

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4, organizeaza concurs pentru:

- ocuparea a 2 posturi de formatori pentru un curs de initiere Operator introducere, validare si prelucrare date, pe o perioada de 1 luna, incepand cu data de 01.07.2012. Cursul va avea loc in localitatea Craiova - judetul Dolj, in perioada 09.07.2012-17.07.2012.

- ocuparea a 2 posturi de formatori pentru un curs de initiere Operator introducere, validare si prelucrare date, pe o perioada de 1 luna, incepand cu data de 25.07.2012. Cursul va avea loc in localitatea Craiova - judetul Dolj, in perioada 30.07.2012-07.08.2012.


Dosarele candidatilor se depun la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) din Craiova, str. Luceafarului, Bl.21-21, ap.3, in perioada 28.05.2012-08.06.2012.


Documentele dosarelor de selectie:

---> Cerere de inscriere pentru concurs;

---> Curriculum Vitae / diplome/ copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul vizat;

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copie certificat formator/ adeverinta


Candidatii care participa selectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

---> Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

---> Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit;

---> Sa detina certificat de formator sau adeverinta de absolvire a cursului;

---> Domiciliul in localitatile proiectului, respectiv posibilitatea de rezidenta permanenta - reprezinta un avantaj.


Proba de interviu va avea loc in data de 14.06.2012, incepand cu ora 12.00, la sediul asociatie CEPIR din Craiova, str. Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3