ANUNT SERVICII LEASING OPERATIONAL - RELUARE


CENTRU EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR cu sediul în B-dul Dacia, bloc 175J, scara 1, ap. 4, Craiova, Judetul Dolj

anunţă procedura de achiziţie in vederea atribuirii contractului de servicii leasing operational in cadrul proiectului „Cresterea ocuparii prin sustinerea a minim 54 de intreprinderi cu profil non-agricol din Regiunea Sud-Vest Oltenia”, conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene:


1. Denumirea achizitiorului: CENTRU EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, CIF 19170561, inregistrata in Registrul special al asociatiilor de pe langa Judecatoria Craiova sub nr. 71 din 23.10.2006;

2. Adresa sediu social: B-dul Dacia, bloc 175J, scara 1, ap. 4, Craiova, Judetul Dolj;

3. Adresa punct de lucru: Cart. Rovine, Str. Maramuresului, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj;

4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: procedura competitiva conform Ordinul Ministerul Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene;

5. Obiectul contractului si locul de implementare a contractului:

a. Obiectul contractului de servicii: servicii de leasing operational conform Specificatiilor tehnice;

b. Locul de implementare: Cart. Rovine, Str. Maramuresului, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj;

6. Valoarea estimata a achizitiei: 160.033,17 lei, fara TVA, pentru 30 luni, respectiv 5335 lei/luna.

7. Sursa de finantare: Fondul Social European + Bugetul naţional / fondurile proprii ale Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor;

8. Tipul si durata contractului:

a. Tipul: contract de servicii, conform Specificatiilor tehnice;

b. Durata contractului: 30 de luni de la semnarea contractului de servicii.

9. Modalitatea de atribuire a contractului de servicii: pretul cel mai scazut;

10. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este 02.08.2018, ora 12,00. Depunerea ofertelor se va face la adresa: CENTRU EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, Cart. Rovine, Str. Maramuresului, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj, e-mail: cepir@yahoo.com. Oferta va fi redactata in limba romana;

11. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform Specificatiilor tehnice;

12. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: pretul se va exprima in lei/ luna fara TVA;

13. Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de achizitie. Persoana de contact: Mirela Sandu, telefon: 0721016111, e-mail: cepir@yahoo.com. Specificatiile tehnice si formularele vor fi puse la dispozitia ofertantilor in format electronic pe site-ul propriu www.centruleuropean.ro www.startupoltenia.ro pe site-ul fonduri-ue.ro.

[DESCARCA SPECIFICATII TEHNICE]