----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Centre multifunctionale de informare si consiliere profesionala"
Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78180

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE LUCRĂRI DE REPARAŢII GENERALE ŞI DE RENOVARE


Data publicării: 22.03.2011


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, cartier Rovine, str. Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, loc. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului POSDRU/102/5.1/G/78180 inchiriaza următoarele: Achiziţie lucrări de reparaţii generale şi de renovare, CPV 45453000-7, pe loturi, în vederea reabilitării a trei locaţii (situate în comuna Şimian, oraşul Strehaia, oraşul Vânju Mare) din Judeţul Mehedinţi, în cadrul proiectului „Centre multifuncţionale de informare şi consiliere profesională”,ID 78180.


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimata: 73.000 lei fară TVA (Lotul I Şimian – 23.000 lei fără TVA, Lotul II Strehaia – 25.000 lei fără TVA, Lotul III Vânju Mare – 25.000 lei fără TVA).

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351/434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcata de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informatii suplimentare va invităm sa ne contactaţi la adresa: cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, loc. Craiova, judeţul Dolj, email cepir@yahoo.com sau fax : 0351/434860.

Persoana de contact: Tanase Constantin, tel.0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: cartier Rovine, str. Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, loc.Craiova, judeţul Dolj, până la data de 04.04.2011, ora 14.00.


[Documentaţia de atribuire achiziţie lucrări]