----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Imbunatatirea calitatii resurselor umane in mediul rural si promovarea antreprenoriatului in activitati non-agricole"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/87248

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE DE MATERIALE PENTRU CURSURI DE CALIFICARE


Data publicării: 16.07.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. – “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, în baza contractului POSDRU/102/5.2/G/87248, proiect „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole”, achizitioneaza prin procedura competitivă, pe loturi, conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010, Anexa 1, astfel:


Lot 1 – materiale curs frizer,

Lot 2 – materiale curs agent de pază,

Lot 3 – materiale curs cofetar,

Lot 4 – materiale curs zidar, pietrar, tencuitor,

Lot 5 – materiale curs lucrător în comert,

Lot 6 – materiale curs brutar,

Lot 7 – materiale curs manichiurist, pedichiurist,

Conform documentaţiei de atribuire, CPV: 44000000-0, 18100000-0, 33711400-1, 19200000-8, 15800000-6, 39162200-7.


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată este de 4500 lei fără T.V.A./lot, cu excepţia Lotului 1 şi Lotului 4 pentru care valoarea estimată este de 9000 lei fără T.V.A./lot

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, mun. Craiova, jud. Dolj, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Persoana de contact: Sandu Mirela, tel. 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: C.E.P.I.R., Bdul Dacia, Bl.175 J, sc.1, ap.4, municipiul Craiova, judeţul Dolj, până la data de 27.07.2012, ora 14.00.

Ofertele se deschid la aceeaşi adresă, la data de 27.07.2012, ora 17.00


[Documentaţia de atribuire achiziţie materiale pentru cursuri de calificare]

[CLARIFICARE]