----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor
Partener: S.C. DOCARA CONF S.R.L

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE MATERIALE AUXILIARE CURS LUCRĂTOR ÎN TRICOTAJE CONFECŢII


Data publicarii: 08.10.2013


S.C. DOCARA CONF S.R.L., Str. Ştiinţei nr. 2, mun. Craiova, jud. Dolj, partener în cadrul proiectului “Calificarea profesională, o şansă pentru angajaţi în menţinerea locurilor de muncă”, având ca beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Centrul European pentru Promovarea şi Integrarea Romilor, în baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, achizitioneaza materiale auxiliare curs, în cadrul proiectului, conform documentaţiei de atribuire.

<

Sursa de finantare: proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial .

.

Durata contractului: 3 luni.

Valoarea totala maxima estimata a contractului: 1350 lei fără TVA

Procedura: achiziţie directa.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa office@docara.ro. sau fax: 0251467102 cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Mai multe informatii se pot obtine de la: Dogaru Cornelia, 0721231253

Ofertele se primesc la adresa: S.C. DOCARA CONF S.R.L., Str. Ştiinţei nr. 2, mun. Craiova, jud. Dolj, până la data de 15.10.2013, ora 14.00. Ofertele se deschid la aceeaşi adresă în data de 15.10.2013, ora 17.00.[Documentaţia de atribuire materiale auxiliare curs lucrator in tricotaje confectii]