----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Informare si consiliere profesionala in centre urbane mici si mediu rural"
Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78614

ANUNŢ PUBLICITAR 2 ACHIZITIE MATERIALE PENTRU CURSURI DE CALIFICARE


Data publicării: 16.02.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, loc. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în baza contractului POSDRU/102/5.1/G/78614 anunta reluarea procedurii de achizitie prin procedura competitivă, pe loturi, conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010, Anexa 1, astfel:


Lot 3 - materiale curs ospatar,

Lot 5 – materiale curs frizer,

pentru desfăşurarea cursurilor de calificare profesională, conform documentaţiei de atribuire, CPV 39221110-1, 18100000-0, 33711400-1, 39162200-7


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată, fără T.V.A. este de 4500 lei/lot.Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, bl. 5, parter, municipiul Craiova, judeţul Dolj,tara Romania, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Tel.: 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: C.E.P.I.R. cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, mun. Craiova, judeţul Dolj, până la data de 28.02.2012, ora 14.00.

Ofertele se deschid la aceeaşi adresă, la data de 28.02.2012, ora 17.00[Documentaţia de atribuire achiziţie materiale pentru cursuri de calificare]