----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89513

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE MATERIALE CURSURI DE CALIFICARE RELUATA


Nr.855/15.05.2013

Data publicării: 15.05.2013


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR , beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. – “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” în baza contractului POSDRU/110/5.2/G/89513, proiect „Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale” achiziţionează prin procedura competitivă, conform Ordinului MAEur nr. 1050/2012, materiale cursuri de calificare, pe loturi, astfel:

Lot 1 - materiale curs frizer (loc. Bălăciţa, jud. Mehedinţi)

Lot 2 - materiale curs agent de pază (loc. Bălăciţa, jud. Mehedinţi)

Lot 3 - materiale curs brutar (loc. Bălăciţa, jud. Mehedinţi)

Lot 4 - materiale curs frizer (loc. Eşelniţa, jud. Mehedinţi)

Lot 5 - materiale curs tâmplari binale (loc. Eşelniţa, jud. Mehedinţi)

Lot 6 - materiale curs ospătar (loc. Eşelniţa, jud. Mehedinţi)

Lot 7 - materiale curs lucrător în comerţ (loc. Tîmna, jud. Mehedinţi)

Lot 8 - materiale curs frizer (loc. Tîmna, jud. Mehedinţi)

Lot 9 - materiale curs agent de paza (loc. Tîmna, jud. Mehedinţi)

Conform documentaţiei de atribuire, CPV 44000000-0, 03121000-6, 16160000-4, 39221110-1, 18100000-0, 71315000-9, 33711400-1, 19200000-8, 03100000-2, 15800000-6, 39162200-7.


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată este de 40500 lei fără T.V.A., respectiv 4500 lei/lot.

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, bl. 5, parter, municipiul Craiova, judeţul Dolj,tara Romania, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Tel.: 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, bl.5, parter, municipiul Craiova, Cartier Cornitoiu,judeţul Dolj, până la data de 27 mai 2013 ora 16.00.

Ofertele se deschid la aceeaşi adresă, la data de 27 mai 2013 ora 17.00.[Documentaţia de atribuire achiziţie materiale pentru cursuri de calificare]

[Invitatie materiale curs 89513]