----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Centre multifunctionale de informare si consiliere profesionala"
Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78180

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZITIE MATERIALE PENTRU CURSURI DE CALIFICARE


Data publicării: 12.01.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, cartier Rovine, str. Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, loc. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului POSDRU/102/5.1/G/78180 achizitioneaza prin procedura competitivă, pe loturi, conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.26/2010, Anexa 1, următoarele:

Lot 1 – materiale curs frizer, Lot 2 – materiale curs lucrător in drumuri si cai ferate, Lot 3 - materiale curs lucrator in constructii, Lot 4 – materiale curs lucrator in cultura plantelor, Lot 5 – materiale curs mecanic agricol, Lot 6 – materiale curs brutar, pentru desfăşurarea cursurilor de calificare profesională, conform documentaţiei de atribuire, CPV: 33711400-1, 18100000-0, 44000000-0, 44113000-5, 34946000-0, 03100000-2, 16160000-4, 03121000-6, 15800000-6, 16000000-5, 16800000-3, 39162200-7.


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată: este de de 6000 lei/lot.fara TVA.

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii. Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351/434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informatii suplimentare va invităm sa ne contactaţi la adresa: cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, loc. Craiova, judeţul Dolj, email cepir@yahoo.com sau fax : 0351/434860.

Persoana de contact: Tanase Constantin, tel.0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: C.E.P.I.R. cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, mun. Craiova, judeţul Dolj, până la data de 27.01.2012, ora 14.00.

Ofertele se deschid la aceeaşi adresă, la data de 27.01.2012, ora 17.00


[Documentaţia de atribuire achiziţie materiale pentru cursuri de calificare]