----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Informare si consiliere profesionala in centre urbane mici si mediu rural"
Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78614

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZITIE MATERIALE PENTRU CURSURI DE CALIFICARE


Data publicării: 12.01.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, loc. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în baza contractului POSDRU/102/5.1/G/78614 achizitioneaza prin procedura competitivă, pe loturi, conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.26/2010, Anexa 1, următoarele:


Lot 1 – materiale curs lucrător în constructii,

Lot 2 – materiale curs lucrător cultura plantelor,

Lot 3 - materiale curs ospatar,

Lot 4 – materiale curs instalator,

Lot 5 – materiale curs frizer,

Lot 6 – materiale curs confecţioner,

Lot 7 – materiale curs agent de pază,

Lot 8 – materiale curs cofetar

pentru desfăşurarea cursurilor de calificare profesională, conform documentaţiei de atribuire, CPV 44000000-0, 03121000-6, 16160000-4, 39221110-1, 18100000-0, 71315000-9, 33711400-1, 19200000-8, 03100000-2, 15800000-6, 39162200-7.


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valoarea estimată, fără T.V.A. este de 4500 lei/lot, cu excepţia lotului 2 pentru care valoarea estimată este de 9000 lei fără T.V.A.

Procedura: cercetare de piata - studiu de piata.

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la adresa: C.E.P.I.R., B-dul Dacia, bl. 5, parter, municipiul Craiova, judeţul Dolj,tara Romania, email: cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860. Tel.: 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: C.E.P.I.R. cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, mun. Craiova, judeţul Dolj, până la data de 27.01.2012, ora 14.00.

Ofertele se deschid la aceeaşi adresă, la data de 27.01.2012, ora 17.00[Documentaţia de atribuire achiziţie materiale pentru cursuri de calificare]