----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE MATERIALE AUXILIARE CURS DULGHER-TAMPLAR-PARCHETAR


Data publicarii: 21.01.2014


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ŞI INTEGRAREA ROMILOR, str.Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, mun.Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, achizitioneaza materiale auxiliare curs dulgher - tamplar - parchetar, în cadrul proiectului “Calificarea profesională, o şansă pentru angajaţi în menţinerea locurilor de muncă”, conform documentaţiei de atribuire.


Locul de livrare a produselor: mun. Craiova, jud. Dolj

Sursa de finantare: proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial .

.

Durata contractului: 3 luni.

Valoarea totala maxima estimata a contractului: 4860 lei fără TVA

Procedura: achiziţie directa conform Ordinului Mae-ur nr. 1120/2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Mai multe informatii se pot obtine de la: Sandu Cristian, 0721.016.111.

Ofertele se primesc la adresa: str.Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, mun.Craiova, judeţul Dolj, până la data de 30.01.2014, ora 16.00. Ofertele se deschid la aceeaşi adresă în data de 30.01.2014, ora 18.00.[Documentaţia de atribuire materiale auxiliare curs dulgher-tamplar-parchetar]