INVITATIE DE PARTICIPARE


In vederea atribuirii contractului de furnizare materiale consumabile, materii prime si utilaje specifice in cadrul proiectului "Economie sociala oportunitate si sprijin pentru persoanele defavorizate" pentru functionarea Structurii de Economie Sociala SC MIRSES SRLPrin prezenta va invitam sa participati la procedura de atribuire având ca obiect al contractului furnizare materii prime si materiale consumabile specifice pentru funcționare Structura de Economie Sociala MIRSES SRL cu urmatoarele detalii:

1. Denumirea achizitiorului: MIRSES SRL CUI 34443959 J16/696/2015

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: procedura simplificata conform Ordin 1120/2013 Ministerul Fondurilor Europene;

Coduri CPV 30192700-8 30197210-1 30192000-1 22852000-7 30192125-3 30197642-8 30192121-5 30234400-2 30125110-5 30125120-8 30125100-2 30197321-2 30141200-1 30197000-6 30197110-0 30192132-5 30192920-6 30199600-6 22816300-6 30197220-4 30192700-8 30199230-1

3. Obiectul contractului: furnizare materii prime si materiale consumabile specifice pentru desfasurare activitate SES conform documentatiei de atribuire

4. Valoarea estimata a achizitiei: 195808.27 lei, fara TVA, echivalentul a 43903.19 euro (cursul BNR valabil la 26.05.2015 de 4,46 lei/euro) din care:

-valoarea lotul 1 – 3533.87 lei fara TVA echivalentul a 792.34 euro

-valoarea lotul 2 - 12381.45 lei fara TVA echivalentul a 2776.10 euro

-valoarea lotul 3 - 179892.94 lei fara TVA echivalentul 40334.73 euro

5. Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniu major de interventie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, contract de finantare POSDRU/173/6.1/S/149006 si cofinantare proprie;

6. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 60 de zile;

7. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

8. Durata contractului: 6 luni de la data semnarii contractului

9. Nu se admit oferte alternative

10. Data limita pentru depunerea ofertei este 08.06.2015, ora 12.00. Depunerea ofertei se va face la adresa: CEPIR ,b-dul Dacia bl.5 parter cartier Cornitoiu Craiova ,telef.0351466935. Oferta va fi redactata in limba romana

11. Deschiderea si evaluarea ofertei va avea loc la 08.06.2015, ora 14.00, la adresa indicata pentru depunerea ofertei

12. Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de achizitie. Persoane de contact: Schioapa Cristina Luminita – Jurist, telefon:0721016111 , e-mail: cepir@yahoo.com manager ses Florian Marian Documentatia de achizitie si formularele vor fi puse la dispozitia ofertantilor in format electronic.
[Documentaţia de atribuire materiale consumabile]
[Documentaţia de atribuire materii prime]
[Documentaţia de atribuire utilaje]