INVITATIE DE PARTICIPARE


In vederea atribuirii contractului de furnizare materiale consumabile, materii prime si utilaje specifice in cadrul proiectului "Economie sociala oportunitate si sprijin pentru persoanele defavorizate" pentru functionarea Structurii de Economie Sociala SC MIRSES SRLPrin prezenta va invitam sa participati la procedura de atribuire având ca obiect al contractului furnizare materii prime si materiale consumabile specifice pentru funcționare Structura de Economie Sociala MIRSES SRL cu urmatoarele detalii:

1. Denumirea achizitiorului: MIRSES SRL CUI 34443959 J16/696/2015

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: procedura simplificata conform Ordin 1120/2013 Ministerul Fondurilor Europene;

Coduri CPV 44111200-3, 24957200-9, 24200000-9, 14210000-6.

3. Obiectul contractului: furnizare materii prime si materiale consumabile specifice pentru desfasurare activitate SES conform documentatiei de atribuire

4. Valoarea estimata a achizitiei: 179.892,94 lei, fara TVA, echivalentul a 40.334,74 euro (cursul BNR de 4,46 lei/euro valabil in luna 12.06.2015) din care:

-valoarea lotul 1 – 142.258,06 lei fara TVA echivalentul 31.896,42 euro

-valoarea lotul 2 – 5182,26 lei fara TVA echivalentul 1161,94 euro

-valoarea lotul 3 – 32.452,62 lei fara TVA echivalentul 7276,37 euro

5. Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniu major de interventie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, contract de finantare POSDRU/173/6.1/S/149006 si cofinantare proprie;

6. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 60 de zile;

7. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

8. Durata contractului: pana la 31.12.2015.

9. Nu se admit oferte alternative

10. Data limita pentru depunerea ofertei este 22.06.2015, ora 12.00. Depunerea ofertei se va face la adresa: CEPIR ,b-dul Dacia bl.5 parter cartier Cornitoiu Craiova , telef.0351466935. Oferta va fi redactata in limba romana

11. Deschiderea si evaluarea ofertei va avea loc la 22.06.2015, ora 14.00, la adresa indicata pentru depunerea ofertei

12. Operatorii economici pot contacta achizitorul. pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de achizitie. Persoane de contact: Schioapa 0744619363, telefon: 0744619363, e-mail:cepir@yahoo.com; Manager SE Florian Marian. Documentatia de achizitie si formularele vor fi puse la dispozitia ofertantilor in format electronic.
[ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE DE MATERIALE CONSUMABILE, MATERII PRIME SI UTILAJE SC MIRSES SRL-RELUATA]

[Documentaţia de atribuire materii prime-ciment]
[Documentaţia de atribuire materii prime-aditivi,oxizi pentru colorare]
[Documentaţia de atribuire materii prime-nisip, balast, pietris spalat]