----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

Partener: S.C. CORALEX S.R.L. Craiova


ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE MIXER PROFESIONAL PENTRU ALIMENTE


Data publicarii: 26.08.2013


S.C. CORALEX S.R.L. , Bdul. Str. N. Titulescu, bl. A4, sc. 1, ap. 3, mun. Craiova, jud. Dolj, partener în cadrul proiectului “Calificarea profesională, o şansă pentru angajaţi în menţinerea locurilor de muncă”, având ca beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Centrul European pentru Promovarea şi Integrarea Romilor, în baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, achizitioneaza mixer profesional pentru alimente, în cadrul proiectului, conform documentaţiei de atribuire, CPV 39711211-1 (Mixere pentru alimente).

Sursa de finanţare: proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

.

Valoarea totala maxima estimata a contractului: 10000 lei fără TVA

Procedura: achiziţie directa.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa office@coralexcraiova.ro sau fax: 0351 801 815, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Mai multe informaţii se pot obţine de la: Glavan Ancuta, 0722736711.

Ofertele se primesc la adresa: S.C. CORALEX S.R.L., Str. N. Titulescu, bl. A4, sc. 1, ap. 3, mun. Craiova, jud. Dolj, până la data de 05.09.2013, ora 14.00. Ofertele se deschid la aceeaşi adresă în data de 05.09.2013, ora 17.00.[Documentaţia de atribuire achiziţie mixer profesional pentru alimente]