INVITATIE DE PARTICIPARE


in vederea atribuirii contractului de furnizare materii prime si materiale consumabile si utilaje specifice in cadrul proiectului „Economia sociala un pas spre viitor” pentru funcționare Structura de Economie Sociala PATI SES SRLPrin prezenta va invitam sa participati la procedura de atribuire având ca obiect al contractului furnizare materii prime si materiale consumabile pentru funcționarea Structura de Economie Sociala PATI SES SRL cu urmatoarele detalii:

1. Denumirea achizitiorului: PATI SES SRL CUI 34500949 J16/743/13.05.2015

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: procedura simplificata conform Ordin 1120/2013 Ministerul Fondurilor Europene;

Coduri CPV 19640000-4 39831200-8 39831210-1 31224810-3 31531000-7 39226220-0 33711900-6 33763000-6 24311900-6 39811100-1 39224330-0 42996300-7 18222000-1 18813200-3 33141420-0 39227110-3 18453000-9 18451000-5 19442100-7 39241200-5 19212300-8 03115110-4 44922100-0 39314000-6 42513210-0 39222200-6 39121200-8 42513200-7 42513210-0 39711361-7 39711211-1 38436310-6

Obiectul contractului: furnizare materii prime si materiale consumabile specifice pentru desfasurarea activitatii SES conform documentatiei de atribuire.

Valoarea estimata a achizitiei: 195.838,48 lei, fara TVA, echivalentul a 43.713,94 euro (cursul BNR valabil la 15.06.2015 de 4,48 lei/euro) din care:

-valoarea lotul 1 – 7624 lei fara TVA echivalentul a 1701,78 euro

-valoarea lotul 2 - 146279 lei fara TVA echivalentul a 32651,56 euro

-valoarea lotul 4 - 41935.48 lei fara TVA echivalentul 9360,60 euro

3. Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniu major de interventie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, contract de finantare POSDRU/173/6.1/S/147249 si cofinantare proprie;

4. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 60 de zile;

5. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

6. Durata contractului: pana la data de 31.12.2015

7. Nu se admit oferte alternative.

8. Data limita pentru depunerea ofertei este 23.06.2015, ora 12.00. Depunerea ofertei se va face la adresa: CEPIR, b-dul Dacia bl.5 parter cartier Cornitoiu Craiova , telef.0351466935. Oferta va fi redactata in limba romana

9. Deschiderea si evaluarea ofertei va avea loc la 23.06.2015, ora 16.00, la adresa indicata pentru depunerea ofertei

10. Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de achizitie. Persoane de contact: Sandu Mirela, telefon:0721016111, e-mail:cepir@yahoo.com; Documentatia de achizitie si formularele vor fi puse la dispozitia ofertantilor in format electronic.

[Documentaţia de atribuire materiale consumabile - RELUATA]
[Documentaţia de atribuire materii prime - RELUATA]
[Documentaţia de atribuire utilaje - masina de fursecuri - RELUATA]