----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale"
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89513

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE


Data publicării: 07.02.2012


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA ȘI INTEGRAREA ROMILOR , beneficiar de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonele rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, în baza contractului POSDRU/110/5.2/G/89513, proiectul „Creșterea competențelor antreprenoriale în zonele rurale”, organizeaza procedura deschisă de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, conform instrucţiunii AM POSDRU nr. 26, Anexa 1, privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, pentru achiziționarea de servicii de informare și publicitate - comunicate de presă / anunțuri publicitare. Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate în ziare (anunțuri publicitare).


Obiectul contractului: Servicii de informare şi publicitate prin intermediul a 5 comunicate de presă scrisă (la lansarea proiectului, la finalizarea proiectului și 3 în perioada de derulare a proiectului) şi a 2 anunţuri publicitare aferente achiziţiilor în cadrul proiectului “Creșterea competențelor antreprenoriale în zonele rurale” POSDRU/110/5.2/G/89513.

Cerinţe obligatorii:

1. Prezentarea documentelor de calificare – în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;

2. Perioada contractului: pe perioada de implementare a proiectului;

3. Plata pe bază de factură fiscală;

4. Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, şi este valabilă 60 de zile calendaristice de la data emiterii.


Produsele vor fi furnizate in condițiile stipulate în documentația de atribuire pentru ofertanți. Serviciile de catering vor fi prestate în ziua desfăşurării conferinţei de lansare a proiectului: 01 martire 2012, începând cu orele 11:00, la o locație din municipiul Dr. Tr. Severin, comunicată ulterior. Numărul maxim de participanţi va fi de 50 persoane.

Criteriul de selecţie, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus, va fi preţul cel mai scăzut.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15.02.2012, orele 17.00.

Informatii despre achizitie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, sectiunea Achizitii. Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcata de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informatii suplimentare vă invităm să ne contactati la adresa: Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, localitate: Craiova, ţara: România, tel: 0351 434860, fax 0351 434860, email: cepir@yahoo.com .

Persoana de contact: Sandu Mirela, 0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: Bdul. Dacia, bl. 175J, sc. 1, ap. 4, cod poştal: 200280, loc. Craiova, judeţul Dolj, până la data de 29.03.2012, ora 17.00. Ofertele se deschid la aceeasi adresa la data de 29.03.2012, ora 17.30.


[Documentaţia de atribuire achiziţie servicii de informare si publicitate]

[Clarificare 2]

[Clarificare]