Anunt de selectie formatori in cadrul proiectului

"Economia sociala un pas spre viitor"

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 6 "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de interventie: 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale"

Titlul proiectului: : "Economia sociala un pas spre viitor"

Cod Contract: POSDRU/173/6.1/S/147249

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter, organizeaza selectie in vederea ocuparii posturilor de formatori in cadrul proiectului: "Economia sociala un pas spre viitor", POSDRU/173/6.1/S/147249:

- in localitatea Craiova Judetul Dolj:

--->un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in comert

--->un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria de frizer

--->un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria de patiser

- in localitatea Tantareni Judetul Gorj un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria de confectioner asamblor articole din textile

- in localitatea Filiasi Judetul Dolj un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria de patiser

- in localitatea Iancu Jianu Judetul Olt un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria de confectioner asamblor articole din textile

- in localitatea Amarastii de Jos Judetul Dolj un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in constructii

- in localitatea Cetate Judetul Dolj un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria de frizer

- in localitatea Sadova Judetul Dolj un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria de frizer

- in localitatea Simian Judetul Mehedinti un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in constructii

- in localitatea Timisoara Judetul Timis un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria de agent de curatenie cladiri si mijloace de transport

- in localitatea Dichiseni Judetul Calarasi un post de lector pentru cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in constructii


Durata cursului: 3 luni, respectiv martie - mai 2015. Structura cursurilor: modul teoretic 120 ore si modul instruire practica 240 ore.

Dosarele candidatilor se depun la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter cat si la sediile UAT din localitatile: Tantareni Judetul Gorj, Filiasi Judetul Dolj, Iancu Jianu Judetul Olt, Amarastii de Jos Judetul Dolj,Cetate Judetul Dolj, Sadova Judetul Dolj, Simian Judetul Mehedinti, Dichiseni Judetul Calarasi si la sediul Asociatiei Centru pentru Integrare si Dezvoltare Sociala cu sediul in Timisoara Judetul Timis, in perioada 12 ianuarie 2015-10 februarie 2015.


Documentele dosarelor de selectie:

---> Cerere de inscriere pentru concurs;

---> Curriculum Vitae / copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul de calificare vizat;

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copie certificat formator/ adeverinta


Candidatii care participa la selectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

- Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit.

- Sa detina certificat de calificare formator sau adeverinta de absolvire a cursului;

- Experienta practica dovedita in domeniul calificarii

- Cunostinte in domeniul protectiei muncii reprezinta un avantaj;

- Domiciliul in localitatile proiectului, respectiv posibilitatea de rezidenta permanenta -reprezinta un avantaj.


Proba de interviu va avea loc in data de 19.02.2015 la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor din Craiova, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter, incepand cu ora 15.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul asociatiei CEPIR, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter, la telefon: 0721016111, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau de pe site-ul: http://www.centruleuropean.ro/.