Anunt de selectie formatori in cadrul proiectului

"Sanse egale de ocupare in mediul rural"

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"

Titlul proiectului: : "Sanse egale de ocupare in mediul rural"

Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89376

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, judetul Dolj, B-dul Dacia Bl. 175 J, Sc. 1, Ap. 4 organizeaza selectie in vederea ocuparii urmatoarelor posturi, in cadrul proiectului : "Sanse egale de ocupare in mediul rural", POSDRU/110/5.2/G/89376:

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de tamplar binale;

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de ospatar;

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de frizer.


IN LOCALITATEA SADOVA, JUDETUL DOLJ:

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de instalator apa - canal;

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in constructii;

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in comert;


IN LOCALITATEA VIRTOP, JUDETUL DOLJ:

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in constructii;

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in comert;

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de frizer.


Durata cursului: 3 luni, in perioada Aprilie - Iulie 2013. Structura cursului: modul teoretic 120 ore si modul instruire practica 240 ore

Dosarele candidatilor se depun la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor din Craiova, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter, in perioada 25-29 martie 2013.


Documentele dosarelor de selectie:

---> Cerere de inscriere pentru concurs;

---> Curriculum Vitae / copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul de calificare vizat;

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copie certificat formator/ adeverinta


Candidatii care participa la selectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

---> Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

---> Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit.

---> Sa detina certificat de calificare formator sau adeverinta de absolvire a cursului;

---> Experienta practica dovedita in domeniul calificarii;

---> Cunostinte in domeniul protectiei muncii reprezinta un avantaj;

---> Domiciliul in localitatile proiectului, respectiv posibilitatea de rezidenta permanenta - reprezinta un avantaj.


Proba de interviu va avea loc la sediile Birourilor de informare si consiliere din localitatile Eselnita, Balacita si Timna sau la Sediul CEPIR din Craiova, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter, dupa cum urmeaza :

---> in data de 09.04.2013 incepand cu ora 16.00 formatorii selectati pentru cursurile ce se vor derula in localitatea Farcas;

---> in data de 10.04.2013 incepand cu ora 16.00 formatorii selectati pentru cursurile ce se vor derula in localitatea Sadova;

---> in data de 11.04.2013 incepand cu ora 16.00 formatorii selectati pentru cursurile ce se vor derula in localitatea Virtop.

Informatii suplimentare pentru pot fi obtinute de la sediul Asociatiei CEPIR, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter, la telefon: 0351/434860 sau prin email la adresa cepir@yahoo.com.