Anunt de selectie formatori in cadrul proiectului

"Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale"

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"

Titlul proiectului: : "Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale"

Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89513

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter, organizeaza selectie in vederea ocuparii posturilor de formatori in cadrul proiectului: "Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale", POSDRU/110/5.2/G/89513:

IN LOCALITATEA ESELNITA, JUDETUL MEHEDINTI:

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de tamplar binale;

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de ospatar;

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de frizer.


IN LOCALITATEA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI:

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria agent securitate si paza;

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria frizer;

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de brutar;


IN LOCALITATEA TIMNA, JUDETUL MEHEDINTI:

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de lucrator in comert;

---> doua posturi de lectori cursul de calificare profesionala in meseria de agent securitate si paza;

---> doua posturi de lectori pentru cursul de calificare profesionala in meseria de frizer.


Durata cursului: 3 luni, respectiv Mai - Iulie 2013 Dosarele candidatilor se depun la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor din Craiova, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter sau la Birourile de informare si consiliere din localitatile Eselnita, Balacita si Timna in perioada 15-30 martie 2013.

Documentele dosarelor de selectie:

---> Cerere de inscriere pentru concurs;

---> Curriculum Vitae / copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul de calificare vizat;

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copie certificat formator/ adeverinta


Candidatii care participa la selectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

---> Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

---> Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit.

---> Sa detina certificat de calificare formator sau adeverinta de absolvire a cursului;

---> Experienta practica dovedita in domeniul calificarii;

---> Cunostinte in domeniul protectiei muncii reprezinta un avantaj;

---> Domiciliul in localitatile proiectului, respectiv posibilitatea de rezidenta permanenta - reprezinta un avantaj.


Proba de interviu va avea loc la sediile Birourilor de informare si consiliere din localitatile Eselnita, Balacita si Timna sau la Sediul CEPIR din Craiova, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter, dupa cum urmeaza :

---> in localitatea Eselnita in data de 04.04.2013 incepand cu ora 17.30;

---> in localitatea Balacita in data de 10.04.2013 incepand cu ora 17.30;

---> in localitatea Timna in data de 11.04.2013 incepand cu ora 17.30;

sau

---> la Sediul CEPIR din Craiova, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter in data de 12.04.2013 incepand cu ora 16.

Informatii suplimentare pentru pot fi obtinute de la sediul Asociatiei CEPIR, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter, la telefon: 0351/434860 sau prin email la adresa cepir@yahoo.com.