ANUNT SELECTARE FORMATORI CURSURI INITIERE IN IT SI
EDUCATIE ANTREPRENORIALA ID 89513


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 5 - "Promovarea masurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie: 5.2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"

Titlul proiectului: "Cresterea competentelor antreprenoriale in zonele rurale"

Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/89513

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, B-dul Dacia cartier Cornitoiu BL.5 Parter- organizeaza selectie in vederea ocuparii urmatoarelor posturi, in cadrul proiectului "Cresterea competentelor anteprenoriale in zonele rurale ", contract POSDRU 110/5.2/G/89513:

---> doua posturi de lectori pentru cursul de initere Operator introducere validare prelucrare date

---> doua posturi de lectori pentru cursul de Educatie anteprenoriala


Structura cursurilor - 2 grupe de formare: fiecare grupa avind - modul teoretic 20 ore si modul instruire practica 40 ore in perioada septembrie - noiembrie 2013.

Dosarele candidaĊ£ilor se depun la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor din Craiova, Bdul Dacia, Bl.5, Sc.1, parter cartier Cornitoiu, in perioada 25-30 august 2013.


Documentele dosarelor de selectie:

---> Cerere de inscriere pentru concurs;

---> Curriculum Vitae / copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul de calificare vizat;

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copie certificat formator/ adeverinta

---> Copie diploma de studii in domeniul relevant /similar.


Candidatii care participa la selectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

---> Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

---> Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit.

---> Experienta practica dovedita in domeniul calificarii;


Proba de interviu va avea loc in data de 04.09.2013, incepand cu ora 16.00, la sediul asociatie CEPIR din Craiova,B-dul Dacia, Bl.5, Sc.1, parter cartier Cornitoiu, telefon 0721016111., e-mail cepir@yahoo.com