Anunt selectie formatori in cadrul proiectului POSDRU

" Economia sociala - oportunitate si sprijin pentru persoanele defavorizate"Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 6 "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de interventie: 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale"

Titlul proiectului: : "Economia sociala oportunitate si sprijin pentru persoanele defavorizate"

Cod Contract: POSDRU/173/6.1/S/149006

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Cartier Rovine, Strada Luceafarului, Bloc 21-21, scara 1, apartament 3 parter organizeaza selectie in vederea ocuparii postului de formator în cadrul proiectului: „ Economia sociala - oportunitate si sprijin pentru persoanele defavorizate”, POSDRU/173/6.1/S/149006 în localitatea Isalnita, Judetul Dolj pentru cursul de calificare profesionala in meseria de agent de curatenie cladiri si mijloace de transport.

Durata cursului: 1,5 luni, respectiv aprilie - mai 2015. Structura cursurilor: modul teoretic 60 ore si modul instruire practica 120 ore.

Dosarele candidaţilor se depun la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor, Cartier Rovine, Strada Luceafarului, Bloc 21-21, scara 1, apartament 3, parter sau la sediul UAT din localitatea Isalnita, Judetul Dolj, in perioada 3 aprilie 2015 - 7 aprilie 2015.

Documentele dosarului de selectie:

----->Cerere de inscriere pentru concurs;

----->Curriculum Vitae / copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul de calificare vizat;

----->Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

----->Copie certificat formator/ adeverinta.

----->Diploma in domeniul calificarii profesionale

Candidaţii care participă la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:


----->Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

----->Să aibă abilităţi bune de comunicare scris şi vorbit.

----->Sa detina certificat de calificare formator sau adeverinta de absolvire a cursului;

----->Experienta practica dovedita in domeniul calificarii;

----->Cunostinte in domeniul protectiei muncii reprezinta un avantaj;

----->Domiciliul in localitatile proiectului, respectiv posibilitatea de rezidenta permanenta -reprezinta un avantaj.

Proba de interviu va avea loc in data de 09.04.2015 la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor din Craiova, Cartier Rovine, Strada Luceafarului, Bloc 21-21, scara 1, apartament 3, incepand cu ora 14.


Informatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul asociatiei CEPIR, Cartier Rovine, Strada Luceafarului, Bloc 21-21, scara 1, apartament 3, parter, la telefon: 0351434860, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau de pe site-ul: http://www.centruleuropean.ro/.