ANUNT SELECTARE GRUP TINTA PARTICIPANTI LA CURSURILE DE CALIFICARE PROFESIONALA GRATUITE


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara: 2 - "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"

Domeniul major de interventie: 2.3 - "Acces si participare la formare profesionala continua"

Titlul proiectului: : "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"

Cod Contract: POSDRU/108/2.3/82114

Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor


Asociatia Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR) cu sediul in Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4, organizeaza selectie in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:

---> doua posturi de lectori pentru cursul de Initiere in IT

---> doua posturi de lectori pentru cursul de Educatie antreprenoriala

in localitatile Amarastii de Jos si Cetate, in perioada 15 decembrie 2012 - 15 ianuarie 2013


Structura cursurilor: 2 serii, modul teoretic 20 ore si modul instruire practica 40 ore


Dosarele candidatilor se depun la sediul Centrului European pentru Promovarea si Integrarea Romilor din Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4, in perioada 22 noiembrie-30 noiembrie 2012.


Documentele dosarelor de selectie:

---> Cerere de inscriere pentru concurs;

---> Curriculum Vitae / copie dupa cartea de munca/ adeverinta din partea angajatorilor/ orice alt document din care sa reiese experienta in domeniul de calificare vizat;

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copie certificat formator/ adeverinta


Candidatii care participa la selectie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

---> Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

---> Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit.

---> Sa detina certificat de calificare formator sau adeverinta de absolvire a cursului;

---> Experienta practica dovedita in domeniul calificarii;

---> Cunostinte in domeniul protectiei muncii reprezinta un avantaj;

---> Domiciliul in localitatile proiectului, respectiv posibilitatea de rezidenta permanenta - reprezinta un avantaj.


Proba de interviu va avea loc in data de 04.12.2012, incepand cu ora 09.00, la sediul asociatie CEPIR din Craiova, Bdul Dacia, Bl.175J, Sc.1, Ap.4.

Informatii suplimentare pentru pot fi obtinute de la sediul Asociatiei CEPIR, Cartier Cornitoiu, Bl. 5, parter, la telefon: 0351/434860 sau prin email la adresa cepir@yahoo.com.