ANUNT DE INTENTIE IN VEDEREA SELECTIEI DE PSIHOLOGII SI COORDONATOR ORIENTARE SI CONSILIERE IN LOCALITATEA CRAIOVA, JUDETUL DOLJ


Nr. 1613/16.04.2014CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR organizeaza selectie in vedere ocuparii a :

---> trei posturi de psihologii -studii superioare in domeniu si atestat de libera practica in eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania durata postului este de 2 luni (mai-iunie 2014)- -experienta in implementare proiecte POSDRU

---> un post coordonator orientare si consiliere –studii superioare curs de formare consiliere vocationala -experienta in implementare proiecte POSDRU- durata postului este de 2 luni (mai-iunie 2014)

in cadrul proiectului Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca, POSDRU/108/2.3/G/82114.

Dosarele candidatilor se depun la sediul de implementare a proiectului din localitatea Craiova , str. Luceafarului, Bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, in perioada 23-29 aprilie 2014.


Documentele dosarului de selectie:

---> Cerere de inscriere pentru concurs;

---> Curriculum Vitae

---> Copia actului de identitate si/sau certificat de casatorie;

---> Copie acte de studii superioare si alte documente relevante privind formarea profesionala.


Candidatii care participa la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Sa detina capacitati organizatorice si sa manifeste spirit de echipa;

Sa aiba abilitati bune de comunicare scris si vorbit.


Proba de interviu va avea loc la Sediul CEPIR de implementare a proiectului din mun. Craiova,str. Luceafarului, Bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, in data de 30.04.2014 incepand cu ora 16.00.

MANAGER PROIECT: SANDU CRISTIAN