----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca"
Cod Contract: POSDRU/108/2.3/G/82114
Beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor

ANUNT PUBLICITAR ACHIZITIE SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE PUBLICATIE FINALA


Data publicarii: 15.04.2014


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR,, str.Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, mun.Craiova, judetul Dolj, beneficiar al finantarii nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului POSDRU/108/2.3/G/82114, titlul proiectului "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca" achizitioneaza servicii de editare si tiparire publicatie finala, in cadrul proiectului "Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca", conform documentatiei de atribuire, CPV 79811000-2.


Sursa de finantare: proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial .

.

Durata contractului: 3 luni.

Valoarea totala maxima estimata a contractului: 2100 lei fara TVA

Procedura: achizitie directa conform Instructiunii nr. 79/2013 a AMPOSDRU.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Documentatia de atribuire se poate obtine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351.434.860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descarcata de pe site-ul www.centruleuropean.ro, sectiunea Achizitii.

Mai multe informatii se pot obtine de la: Sandu Cristian, 0721.016.111.

Ofertele se primesc la adresa: str.Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, mun.Craiova, judeţul Dolj, până la data de 23.04.2014, ora 14.00. Ofertele se deschid la aceeasi adresa in data de 23.04.2014, ora 17.00.[Documentatia de atribuire a publicatiei finale]