----> Anunturi achizitii <----

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Titlul proiectului: "Centre multifunctionale de informare si consiliere profesionala"
Cod Contract: POSDRU/102/5.1/G/78180

ANUNT PUBLICITAR ACHIZITIE SERVICII CATERING


CENTRUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR, cartier Rovine, str. Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, loc. Craiova, judeţul Dolj, beneficiar al finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului POSDRU/102/5.1/G/78180 achizitioneaza urmatoarele:Servicii de informare si publicitate a proiectului “Centre multifuncţionale de informare şi consiliere profesională” prin asigurarea publicării a 5 comunicate de presă în ziare locale/regionale (Sud Vest Oltenia) şi a 6 anunţuri publicitare într-un ziar naţional.


Frecventa de aparitie a ziarului:cotidian, profil publicatie:general, publicare comunicat/anunt: in maxim 72 ore de la comanda, 1 aparitie pe comanda, daca nu se specifica altfel, suprafata comunicat/anunt 240 cm2 ± 10%., in paginile interioare, pozitie nepreferentiala, policromie, cu chenar, macheta furnizata de achizitor.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Procedura: cercetare de piata-studiu de piata

Informaţii despre achiziţie sunt disponibile pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii. Documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere, prin email la adresa cepir@yahoo.com sau fax: 0351/434860, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului, sau poate fi descărcată de pe site-ul www.centruleuropean.ro, secţiunea Achiziţii.

Pentru informatii suplimentare va invităm sa ne contactaţi la adresa: cartier Rovine, str. Luceafarului, bl. 21-21, sc. 1, ap. 3, loc. Craiova, judeţul Dolj, email cepir@yahoo.com sau fax : 0351/434860.

Persoana de contact: Tanase Constantin, tel.0721016111.

Ofertele se primesc la adresa: cartier Rovine, str.Luceafarului, bl.21-21, sc.1, ap.3, loc.Craiova, judeţul Dolj, până la data de 26.11.2010, ora 14.00.


[Documentaţia servicii de informare si publicitate]